Grupe za lični razvoj


Grupe za lični razvoj predstavljaju vid radionica i diskusijskih grupa.

Teme obuhvataju duhovni razvoj čoveka
, sa akcentom na veru u Boga
kao i na njene aspekte.
Šta znači vera u Boga? Kako se ona praktično ogleda u svakodnevnom životu? Koja je razlika između religije i vere? Da li je ona mit, tradicija,
pomodarstvo, imperativ modernog društva ili nešto drugo?
 
Teme predlažu i sami učesnici.

Dobrodo
šli su svi kojima je tema interesantna, koji žele da više saznaju o njoj, razmene mišljenja i iskustva sa drugima, ali i da čuju iskustva
i razmišljanje drugih.